Давид4еДавид Симеоновски

За нас

За да ги донесеме најдобрите одлуки, потребно е да ги имаме сите факти при рака.

Phones.mk е првиот македонски агрегатор на продавници за мобилни телефони кој има за цел да го олесни и забрза процесот на купување нов мобилен телефон.

Овој проект постои од 2020 година, и беше дизајниран и имплементиран од Давид Симеоновски како дел од неговата дипломска работа при ФИНКИ - УКИМ.

Како работи Phones.mk?

Phones.mk е целосно автоматски систем базиран на техники од Web Scraping и Clustering.

Понудите се прибираат секојдневно од веб страниците на продавниците, и се групираат автоматски користејќи компјутерски алгоритми.

Имињата, сликите и техничките спецификации на моделите се прибираат еднаш неделно од веб сајтот www.imei.info.

Контакт

Email:  david@phones.mk

Телефон:  070/273-860

Маркетинг

Моментално Phones.mk не нуди опции за маркетинг, но слободно можете да нѐ контактирате со понуди за соработка.